Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
x

ΑΑΔΕ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 2% ΣΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει τους φορολογούμενους σχετικά με την καταβολή του φόρου εισοδήματος και τη έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή.

Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων  ενημερώνει  τους  φορολογουμένους  για το το ισχύει μετά  τη δημοσίευση την Παρασκευή 17/07/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν.4706/2020, σχετικά  με  την  εφαρμογή της καταβολής του  φόρου εισοδήματος  φυσικών  και  νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις, καθώς και της έκπτωσης 2% για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

1. Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, που υποβάλλονται από σήμερα (20/7) το βράδυ και μετά, εκκαθαρίζονται με το νέο δοσολόγιο.

Το εκκαθαριστικό σημείωμα για τα φυσικά πρόσωπα θα απεικονίζει:

Το ποσό της οφειλής

Την έκπτωση

Την ημερομηνία πληρωμής

Το ποσό για την εφάπαξ καταβολή (με την έκπτωση 2%)

Η κατανομή της οφειλής σε 8 δόσειςθα εμφανίζεται από την επόμενη της υποβολής της δήλωσης στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση  («Στοιχεία  Οφειλών  εκτός  Ρύθμισης») στο myTAXISnet.


2. Δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχουν εξοφληθεί:

Από αύριο (21/07), το ποσό της εφάπαξ καταβολής (μετά την έκπτωση του 2% στα φυσικά πρόσωπα), καθώς και τα ποσά των οκτώ δόσεων θα εμφανίζονται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση («Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης»).

Στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση ο φορολογούμενος βλέπει το σύνολο της οφειλής σε 8 δόσεις. Το ποσό, που τυχόν έχει ήδη καταβάλει, αφαιρείται από το σύνολο των δόσεων, με βάση τον αριθμό των δόσεων στις οποίες αντιστοιχεί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Φορολογούμενος καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος900 ευρώ. Δηλαδή, με βάση ό,τι ίσχυε πριν, 3 διμηνιαίες δόσεις των 300 ευρώ. Έχει ήδη καταβάλει την πρώτη δόση των 300 ευρώ. Κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων, μπορεί να πληρώσει σε 8 μηνιαίες δόσεις των 112,5 ευρώ. Συνεπώς, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση («Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης»), θα εμφανίζεται:

-ότι οι δύο πρώτες δόσεις των 112,50€ έχουν εξοφληθεί

-για την τρίτη δόση η διαφορά: 3x112,50€ = 337,50€ -300 = 37,50€ ευρώ.

-από την τέταρτη δόση και μετά, η δόση προς καταβολή 112,50€ κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που επιθυμεί να πληρώσει εφάπαξ το ποσό, για να επωφεληθεί της έκπτωσης 2%, τότε ισχύουν τα εξής:

900 -2%=882 ευρώ

Από τα 882 ευρώ αφαιρούνται τα 300€, που έχει ήδη καταβάλει και πληρώνει εμπρόθεσμα τη διαφορά των 582 ευρώ.


3. Δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και έχουν εξοφληθεί:

Για  τις  περιπτώσεις που  φορολογούμενος  έχει  ήδη  πληρώσει  εφάπαξ,  η  έκπτωση  2%  θα συμψηφιστεί με επόμενη οφειλή του. Για  την  ενσωμάτωση  των  παραπάνω  αλλαγών, δεν  θα  είναι  διαθέσιμες  σήμερα, μεταξύ 14:30 -22:00, οι παρακάτω εφαρμογές του myTAXISnet:

-υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων-αιτήσεων ρυθμίσεων-προσωποποιημένης πληροφόρησης-πληρωμής με κάρτα
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ